Feldenkraisova metoda

Feldenkraisova® metoda je celosvětově rozšířeným pohybově-výchovně-psychosomatickým přístupem, který využívá pohyb jako prostředek v procesu učení. Využívá neuroplasticity mozku (tj. jeho celoživotní schopnosti učení a adaptace) k rozvíjení celkového potenciálu a tím ke zlepšení kvality života. Metoda existuje ve dvou variantách: individuální lekce (Functional integration®) a skupinové lekce (Awareness Through Movement®). Pro obě formy je společné, že lektor zprostředkovává klientovi informaci o tom, jak se klient pohybuje a nabízí mu nové možnosti. Pokud je nervovému systému nabídnuta výhodnější pohybová strategie, nervový systém ji integruje a používá ji pak v běžných situacích. Dochází k optimalizaci vzorců pohybu, rozšíření pohybového repertoáru, odstranění přílišného napětí. Tyto změny na úrovni pohybu se pozitivním způsobem odrážejí také ve vzorcích myšlení, jednání a prožívání.

Awareness Through Movement® (ATM) – „pohybem k sebeuvědomění“ je označením skupinových lekcí Feldenkraisovy® metody, které jsou vedeny verbálně lektorem. Prostřednictvím jemných, nedirektivních, nemechanicky opakovaných pohybů s cíleným zaměřováním pozornosti se prohlubuje kvalita kinestetického vnímání pohybu. Během lekce jsou pohyby prováděny aktivně, některé sekvence však mohou být záměrně vedeny pouze v představě. Lektor nabízí klientům varianty pohybu v různých situacích a neobvyklých souvislostech. Pohyb se stává účelným, koordinovaným, dochází k postupné eliminaci nadbytečného, tzv. „parazitního“ úsilí. Kromě pozitivních změn kvality pohybu často dochází ke zlepšení i na psychické úrovni.

CENÍK

 

Feldenkraisova® metoda je vhodná pro každého bez ohledu na psychosomatickou kondici. Pro své účinky je využívána nejen při bolestivých obtížích pohybového aparátu, neurologických onemocněních a nejrůznějších psychosomatických poruchách. Je také často vyhledávána sportovci, tanečníky, herci a hudebníky pro zlepšení sportovních a pohybových výkonů, rozvoj uměleckého a pohybového potenciálu či prevenci sportovních zranění a profesionálních onemocnění.

Co Feldenkraisova metoda přináší?

- Vzpřímené držení těla a pozitivní změny dýchání

- Zlepšení rovnováhy, flexibility a koordinace pohybu

- Prevence opotřebení pohybového aparátu a snížení bolestí

- Zlepšení kinestetického vnímání, sebeuvědomění a rozvoj spontaneity

- Pozitivní změny vzorců myšlení, vnímání a prožívání

- Zlepšení koncentrace a kvality spánku

- Optimalizace procesu učení v různých oblastech života

- Celkové zlepšení kvality života

 

Pro více informací o Feldenkraisově® metodě můžete shlédnout pořad natočený Českou televizí: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096060107-klic/216562221700011

 

Od září 2017 opět zahajujeme pravidelné skupinové lekce Feldenkraisovy® metody Awareness Through Movement (ATM)!

Lekcemi Vás bude provázet fyzioterapeutka Mgr. Barbora Hajná, mezinárodně akreditovaná lektorka skupinových lekcí Feldenkraisovy metody. Barbora vystudovala fyzioterapii na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Od svých studií se věnuje širokému spektru pacientů převážně v oblasti ortopedie a neurologie. Pracuje také s tanečníky a hudebníky s profesionálními onemocněními. Od dětství se intenzivně věnuje hudbě, je absolventkou Konzervatoře Jaroslava Ježka a od roku 2010 působí rovněž jako klavírní pedagog nejmenších dětí i dospělých.