Feldenkraisova metoda

Feldenkraisova® metoda je celosvětově rozšířeným pohybově-výchovně-psychosomatickým přístupem, který využívá pohyb jako prostředek v procesu učení. Využívá neuroplasticity mozku (tj. jeho celoživotní schopnosti učení a adaptace) k rozvíjení celkového potenciálu a tím ke zlepšení kvality života. Metoda existuje ve dvou variantách: individuální lekce (Functional integration®) a skupinové lekce (Awareness Through Movement®). Pro obě formy je společné, že lektor zprostředkovává klientovi informaci o tom, jak se klient pohybuje a nabízí mu nové možnosti. Pokud je nervovému systému nabídnuta výhodnější pohybová strategie, nervový systém ji integruje a používá ji pak v běžných situacích. Dochází k optimalizaci vzorců pohybu, rozšíření pohybového repertoáru, odstranění přílišného napětí. Tyto změny na úrovni pohybu se pozitivním způsobem odrážejí také ve vzorcích myšlení, jednání a prožívání.

Awareness Through Movement® (ATM) – „pohybem k sebeuvědomění“ je označením skupinových lekcí Feldenkraisovy® metody, které jsou vedeny verbálně lektorem. Prostřednictvím jemných, nedirektivních, nemechanicky opakovaných pohybů s cíleným zaměřováním pozornosti se prohlubuje kvalita kinestetického vnímání pohybu. Během lekce jsou pohyby prováděny aktivně. Některé sekvence však mohou být záměrně vedeny pouze v představě. Lektor nabízí klientům varianty pohybu v různých situacích a neobvyklých souvislostech. Pohyb se stává účelným, koordinovaným, dochází k postupné eliminaci nadbytečného, tzv. „parazitního“ úsilí. Kromě pozitivních změn kvality pohybu často dochází ke zlepšení i na psychické úrovni.

Feldenkraisova® metoda je vhodná pro každého bez ohledu na psychosomatickou kondici. Pro své účinky je využívána nejen při bolestivých obtížích pohybového aparátu, neurologických onemocněních a nejrůznějších psychosomatických poruchách. Je také často vyhledávána sportovci, tanečníky, herci a hudebníky pro zlepšení sportovních a pohybových výkonů, rozvoj uměleckého a pohybového potenciálu či prevenci sportovních zranění a profesionálních onemocnění.

Co Feldenkraisova metoda přináší?

* Vzpřímené držení těla a pozitivní změny dýchání

* Zlepšení rovnováhy, flexibility a koordinace pohybu

* Prevence opotřebení pohybového aparátu a snížení bolestí

* Zlepšení kinestetického vnímání, sebeuvědomění a rozvoj spontaneity

* Pozitivní změny vzorců myšlení, vnímání a prožívání

* Zlepšení koncentrace a kvality spánku

* Optimalizace procesu učení v různých oblastech života

* Celkové zlepšení kvality života

 

Pro více informací o Feldenkraisově® metodě můžete shlédnout pořad natočený Českou televizí: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096060107-klic/216562221700011

 

Od března 2017 zahajujeme pravidelné skupinové lekce Feldenkraisovy® metody Awareness Through Movement (ATM)!

 

Lekcemi Vás bude provázet fyzioterapeutka a klavíristka Mgr. Barbora Hajná.

Barbora Hajná ve své práci propojuje znalosti Feldenkraisovy metody, fyzioterapie, klavírní interpretace a pedagogiky. V současné době se účastní druhé části mezinárodního výcviku Feldenkraisovy metody ve Vídni pod vedením světově uznávaných lektorů (Donna Ray, Ned Dwelle, Alan Questel aj.). Spolupracuje také s vynikající českou lektorkou Feldenkraisovy metody Petrou Oswaldovou. Vystudovala fyzioterapii na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy (2014). Již od svých studií se věnovala širokému spektru pacientů převážně v oblasti ortopedie a neurologie, ale pracovala také se studenty tance. Věnuje se též hudebníkům s profesionálními onemocněními. Od dětství se intenzivně věnuje hudbě – absolvovala Gymnázium Jana Nerudy s hudebním zaměřením a Konzervatoř Jaroslava Ježka ve třídě významné lotyšské klavíristky Iriny Parker-Kondratěnko. Vedle interpretace klasické hudby studovala též jazzovou interpretaci a improvizaci u předních českých jazzmanů. Od roku 2010 působí také jako klavírní pedagog nejmenších dětí i dospělých.

 

Informace o cenách a permanentkách najdete zde.