Viscerální manipulace

Viscerální manipulace (VM) byla vytvořena a je neustále rozvíjena světově uznávaným francouzskýcm osteopatem a fyzioterapeutem Jeanem Pierrem Barralem od 80.let minulého století. Barral zjistil a vědecky podložil oboustranné propojení mezi vnitřními orgány a hybným systémem.

VM, jak už z názvu vyplývá (latinsky viscera-útroby) často nabízí řešení při obtížích mající přímí vztah k vnitřním orgánům. Avšak dle Barrala velká část, zejm. chronických obtíží v hybném systému má i viscerální komponentu. Např. kloubní problém může být kompenzací původní restrikce ležící v blízkosti orgánu. Symptomy mají často příčinu ve vzdálenějších strukturách. Omezení pohyblivosti a tím vznikající napětí může mít mnoho příčin - zánět způsobený infekcí, přímé trauma, pooperační komplikace, opakovaný nevhodný pohyb, stres, špatné držení těla, vliv zevního prostředí a další. Při následném hojení tkáně vzniká jizva nebo se může vyvinout i adheze (slepení). Tyto strukturální změny mohou ovlivňovat fungování i na vzdálenějších místech i s odstupem času.

VM lokalizuje a následně zmírňuje místa abnormálního napětí v rámci celého těla. Tím, že se VM nezaměřuje pouze na pohybový aparát, je schopna komplexněji řešit dané obtíže.

Jedná se o jemnou terapii, jež je založena na umění cítit a následovat tkáně pro podporu jejich vlastního uvolnění. 

Prostřednictví specifického rozmístění jemných manuálních tlaků, které podmiňují normální tonus (napětí) a pohyblivost orgánů s jejich nervovými a cévními spoji a okolních měkkých tkání.

VM se snaží najít a ovlivnit hlavní příčinu napětí a nerovnováhy v rámci celého těla. Opírá se o podrobnou znalost anatomie, z které lze vyčíst mnohé souvislosti, a o dobré taktilní schopnosti terapeuta. Techniky jsou prováděny velmi jemně, šetrně a podle reakce tkáně na prvotní impulz, prostřednictvím přesně cíleného jemného stlačení, rozpohybování či protažení, které obnoví přirozené napětí a pohyb orgánů, nervů, nebo cév a tkání. VM tak zejména podporuje schopnosti hojení a regenerace tělu vlastní. Viscerální manipulace