dry needling

Technikou suché jehly se v našem zařízení zabývá Mgr. Beroušková Lenka, Ph.D. a Mgr. Judlová Tereza. V roce 2014 absolvovaly kurz Dry Needling Level 1 v Londýně a v roce 2019 Dry Needling Level 2 v Nottinghamu. V roce 2020 připravujeme první kurz suché jehly s lektorem Craigem Smithem v České republice. V případě zájmu je možné se přihásit na e-mail info@hometherapy.cz.