dry needling

Technikou suché jehly se v našem zařízení zabývá Mgr. Beroušková Lenka, Ph.D. a Mgr. Judlová Tereza. V roce 2014 absolvovaly kurz Dry Needling Level 1 v Londýně a v roce 2019 Dry Needling Level 2 v Nottinghamu. V roce 2021 byly uspořádány dva kurzy suché jehly s lektorem Craigem Smithem v České republice Level 1. V roce 2022 proběhl kurz Level 2.