ortopedie

MUDr. Tobiáš Judl

absolvent 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (2002-2008). Od roku 2008 pracuje na 1. ortopedické klinice 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Atestace v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí - 2015. Od roku 2008 je studentem postgraduálního studia na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde se ve spolupráci s ČVUT Fakultou elektrotechniky, Vysokou školou chemicko-technologickou a Akademií věd ČR zabývá tématem "Detekce infekce aloplastiky pohybového aparátu pomocí biosenzorů a bezdrátový přenos informace". Pravidelně přednáší na tuzemských i mezinárodních kongresech. Podílel se na grantu GAČR (2008-2012), grantu TAČR (2014-2017) a od roku 2020 pracuje ve spolupráci s ČVUT, VŠCHT a ÚMCH AVČR na grantu AZV ČR (Implantabilní senzory pro včasnou detekci zánětu a bakteriální kolonizaci). Od roku 2009 do 2011 působil v Age Care, Klinika na Košíku – soukromá LDN. V roce 2010 spoluzaložil zařízení hometherapy s.r.o. Od roku 2012 působí v rehabilitačním zařízení MediCentrum Praha. Od roku 2016 působí ve skupině ComfortCare, Centrum České Medicíny a na poliklinice Palmovka. Od roku 2018 působí v zařízení ISCARE, kde se věnuje především náhradám velkých kloubů, artroskopické operativě a operaci nohy.

V roce 2020 absolvoval operační kurz v Martině (SK), který ho opravňuje provádět totální endoprotézu  kolenního kloubu typu LIMA Physica na pracovišti ISCARE. Tato endoprotéza je moderního designu, při její implantaci se využívá speciální balancer pro vyvážení endoprotézy, což dopomáhá k dlouhé životnosti implantovaného kloubu a většímu kloubnímu rozsahu pohybu. 

1.-2.4. 2022 absolvoval kurz muskuloskeletární sonografie s praktickou výukou (Doc.MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.)

specializace: septická ortopedie (chronické a akutní osteomyelitidy; infekce náhrad kloubů; diabetická a neuropatická noha), ASK kolenního kloubu, operace nohy, náhrady velkých kloubů (TEP kyčle a TEP kolena)

působeníFN MotolMediCentrum Praha, hometherapyPro Fit Institut, ComfortCare, Centrum České Medicínypoliklinika Palmovka, ISCARE

V případě infekční komplikace kloubní náhrady nás neváhejte kontaktovat na tel.: 732 165 759 nebo na e-mail: tobias.judl@gmail.com. Dokážeme stav komplexně řešit od operační léčby až po léčbu rehabilitační. 

 

Napište nám zprávu