Grant - Fyzioterapie ve vlastním sociálním prostředí u pacientů s těžkým neurologickým postižením

Projekt Fyzioterapie ve vlastním sociálním prostředí u pacientů s těžkým neurologickým postižením probíhá od roku 2011 a od roku 2013 s finanční podporou Magistrátu hlavního města Prahy. Hlavním cílem projektu je zajistit pacientům s těžkým neurologickým postižením a významně sníženou mobilitou odbornou fyzioterapeutickou péči v prostředí jejich domova. Projekt probíhá na celém území hlavního města Prahy.

Do projektu je možné zařadit pacienty s diagnostikovaným neurologickým onemocněním a těžkým stupněm postižení, které jim znemožňuje docházet na ambulantní pracoviště. Zájemci také musí mít trvalý pobyt na území hl. m. Prahy nebo musí být v dlouhodobé péči rodinných příslušníků, kteří mají trvalý pobyt na území hl. m. Prahy. Další podmínkou pro zařazení do projektu je také finanční spoluúčast pacienta na terapii. Jedna návštěva fyzioterapeuta je zpoplatněna částkou 200 Kč. Délka jedné terapie je 45-60 minut.

V případě zájmu o zařazení do projektu nás prosím kontaktujte na tel.: 774186189 či na emailové adrese info@hometherapy.cz. V současné chvíli je ale kapacita projektu naplněna.