Grant 2021 - Fyzioterapie ve vlastním sociálním prostředí pacientů s těžkým neurologickým onemocněním

Projekt Fyzioterapie ve vlastním sociálním prostředí u pacientů s těžkým neurologickým postižením probíhá v roce 2021 již jedenáctým rokem a devátým rokem s finanční podporou grantu hlavního města Prahy. Hlavním cílem projektu je zajistit pacientům s těžkým neurologickým postižením a významně sníženou mobilitou odbornou fyzioterapeutickou péči v prostředí jejich domova. Projekt probíhá na celém území hlavního města Prahy.

V roce 2021 bude do projektu zahrnuto 50 pacientů. Jednou z podmínek udělení dotace je také spoluúčast pacienta na terapii. Jedna návštěva fyzioterapeuta je tedy zpoplatněna částkou 180 Kč. Délka jedné terapie je 45 minut.

Do projektu je možné zařadit pacienty s diagnostikovaným neurologickým onemocněním a těžkým stupněm postižení, které jim znemožňuje docházet na ambulantní pracoviště. Zájemci také musí mít trvalý pobyt na území hl. m. Prahy nebo musí být v dlouhodobé péči rodinných příslušníků, kteří mají trvalý pobyt na území hl. m. Prahy.

 

V případě zájmu prosím kontaktujte Mgr. Terezu Judlovou na tel. 774186189 či na emailové adrese info@hometherapy.cz