naše služby

FYZIOTERAPIE, ORTOPEDIE, MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ, YOGA, MASÁŽE

Fyzioterapie

Fyzioterapie diagnostikuje a léčí pohybový aparát, funkční poruchy související s dalšími onemocněními, doporučuje vhodné sportovní aktivity a kompenzační pomůcky. Je také jednou ze složek léčebné rehabilitace a jako samostatný metodicko-terapeutický obor se uplatňuje ve všech oblastech medicíny. Fyzioterapie je léčebnou metodou využívající různých forem energií k ovlivnění patologických stavů organismu. Zabývá se zejména pohybovým systémem, ale také možností ovlivnit přes pohybový systém poruchy dalších orgánů. Fyzioterapie využívá specifických diagnostických a terapeutických metod a zabývá se také prevencí. Cílem fyzioterapie je nalézt příčinu obtíží a následně aktivovat autoreparační procesy tak, aby se organismus co nejrychleji dostal do fyziologického stavu.

Vyšetření fyzioterapeutem probíhá většinou ve spodním prádle, kdy fyzioterapeut hledá Vaše pohybová omezení a původ problému, se kterým jste za ním přišli.

Kromě základního kineziologického rozboru, při kterém fyzioterapeut diagnostikuje stav Vašeho pohybového aparátu - svalové dysbalance, strukturální změny (plochonoží, rekurvace kolen, skolióza apod.), je součástí fyzioterapeutického vyšetření také rozbor pohybových stereotypů a diagnostika funkce centrálního nervového systému ve vztahu k těmto stereotypům, jako je schopnost relaxace a schopnost vnímat vlastní tělo (kinestezie).

 Fyzioterapeutické metody, které využíváme:

  • Techniky manuální medicíny měkké techniky a mobilizace
  • Metody na neurofyziologickém podkladě (Vojtova metoda, PNF, SMS, Spirální dynamika, metoda podle Ludmily Mojžíšové, Bazální programy a podprogramy podle J. Čápové, Klappovo lezení)
  • Viscerální manipulace  
  • Elektrodiagnostika a elektrostimulace
  • Fyzioterapie sportovních úrazů
  • Kinesiotejping, sportovní tejping
  • Edukační pohybové programy
  • Konzultace, poradenství

Individuální a skupinové lekce Yogy

(Ashtanga Yoga, Hatha Yoga, Viniasa Flow, Iyengar, Yoga therapy)

Manuální lymfodrenáž a lymfotaping

Masáže

Ortopedie