ergoterapie

Ergoterapie je jedním z oborů léčebné rehabilitace, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností. Pojmem zaměstnávání jsou myšleny veškeré činnosti, které člověk vykonává v průběhu života a jsou vnímány jako součást jeho životního stylu a identity. Ergoterapie využívá specifických diagnostických a terapeutických metod, postupů a činností při léčbě osob každého věku, které jsou trvale nebo dočasně fyzicky, psychicky, smyslově či mentálně postiženi.

Ergoterapie pomáhá řešit praktické otázky související se snížením či ztrátou soběstačnosti v činnostech, které jsou pro život nepostradatelné, a podporuje maximální zapojení jedince v běžném životě, přičemž plně respektuje jeho osobnost a možnosti.