Mgr. Lenka Beroušková, Ph.D. (roz. Hellebrandová)

spoluzakladatelka hometherapy s.r.o.

vedení ambulantního zařízení hometherapy a projektu domácí fyzioterapie

 

vzdělání:
2003 – 2006 – UK v Praze, 2. lékařská fakulta – obor fyzioterapie, bakalářské studium
2006 – 2009 – UK v Praze, 2. lékařská fakulta – obor fyzioterapie, navazující magisterské studium
2010 – 2017 – postgraduální studium Kinantropologie FTVS UK

Praktická stáž na klinickém pracovišti Physiotherapie Vojta, Straubing - krátkodobý pobyt září 2013

Odborné stáže u prof. K. Lewita

 

absolvované kurzy:

Instruktor fitness (Fitness Institut Tonus, Paedr. Tlapák)
Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace (Instruct, Dr. P. Švejcar)
Projekce bolesti do pohybové soustavy (Monada)
Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě funkčních poruch osového orgánu (Jarmila Čápová)
Bazální programy ve fyzioterapii A, B (Jarmila Čápová)
Metodika sensomotorické stimulace (Alena Herbenová)
Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (Mgr. Šárka Hanušová, PhD.)
Medical Taping Concept
Rolfing I., II. (roseta)
Kurz Vojtovy reflexní lokomoce – RL Corpus
Komplexní terapie trigger pointů (Mrg. Petr Bitnar)
London Dry Needling Level 1 Course Club Physio
Yoga v rehabilitaci (Martina Ježková, Clive Farrelly)
Yoga Teacher Training Course 200 hour (Goa, India)

Úvod do psychosomatiky I.-IV. (Aktip, Klímová J., Fialová M.)

Nottingham Dry Needling Level 2 Course Club Physio