Mgr. Tereza Judlová

spoluzakladatelka hometherapy s.r.o.

vedení ambulantního zařízení hometherapy a projektu domácí fyzioterapie

 

vzdělání:

2003 – 2006 – UK v Praze, 2. lékařská fakulta – obor fyzioterapie, bakalářské studium

2007 – 2009 – UK v Praze, 2. lékařská fakulta – obor fyzioterapie, navazující magisterské studium

 

absolvované kurzy:

Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (Mgr. Šárka Hanušová, PhD.)

Dry Needling Level 1 Course (Club Physio – London)

Dry Needling Level 2 Course (Club Physio – Nottingham)

Kineziotaping a jeho terapeutické využití

Komplexní terapie trigger pointů (Mrg. Petr Bitnar)

Kurz Clary–Marie Heleny Lewitové O nohách

Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě funkčních poruch osového orgánu (Jarmila Čápová)

Mobilizace žeber metodou L. Mojžíšové (Mgr. Jana Jedličková)

Spiraldynamic Basic Med (Lenka Kazmarová)

Spiraldynamic Intermediate 1 (Lenka Kazmarová)

Aplikační techniky ve fyzikální terapii (Josef Urban)