MUDr. Tobiáš Judl

absolvent 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (2002-2008). Od roku 2008 pracuje na 1. ortopedické klinice 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Atestace v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí - 2015. Od roku 2008 je studentem postgraduálního studia na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde se ve spolupráci s ČVUT Fakultou elektrotechniky, Vysokou školou chemicko-technologickou a Akademií věd ČR zabývá tématem "Detekce infekce aloplastiky pohybového aparátu pomocí biosenzorů a bezdrátový přenos informace". Pravidelně přednáší na tuzemských i mezinárodních kongresech. Podílel se na grantu GAČR (2008-2012), grantu TAČR (2014-2017) a od roku 2020 pracuje ve spolupráci s ČVUT, VŠCHT a ÚMCH AVČR na grantu AZV ČR (Implantabilní senzory pro včasnou detekci zánětu a bakteriální kolonizaci). Od roku 2009 do 2011 působil v Age Care, Klinika na Košíku – soukromá LDN. V roce 2010 spoluzaložil zařízení hometherapy s.r.o. Od roku 2012 působí v rehabilitačním zařízení MediCentrum Praha. Od roku 2016 působí ve skupině ComfortCare, Centrum České Medicíny a na poliklinice Palmovka. Od roku 2018 působí v zařízení ISCARE, kde se věnuje především náhradám velkých kloubů, artroskopické operativě a operaci nohy.

V roce 2020 absolvoval operační kurz v Martině (SK), který ho opravňuje provádět totální endoprotézu  kolenního kloubu typu LIMA Physica na pracovišti ISCARE. Tato endoprotéza je moderního designu, při její implantaci se využívá speciální balancer pro vyvážení endoprotézy, což dopomáhá k dlouhé životnosti implantovaného kloubu a většímu kloubnímu rozsahu pohybu. 

specializace: septická ortopedie (chronické a akutní osteomyelitidy; infekce náhrad kloubů; diabetická a neuropatická noha), endoprotetika velkých kloubů (TEP kyčle, TEP kolena) včetně reimplantačních výkonů, arthroskopie, drobné operační výkony na noze (hallux valgus, hallux rigidus, digitus malleus, ...)

působeníFN MotolMediCentrum Praha, hometherapyPro Fit Institut, ComfortCare, Poliklinika Palmovka, ISCARE

Publikace:

Daniel M, Eleršič Filipič K, Filová E, Judl T, Fojt J. Modelling the role of membrane mechanics in cell adhesion on titanium oxide nanotubes. Comput Methods Biomech Biomed Engin. 2022 Apr 5:1-10. doi: 10.1080/10255842.2022.2058875. Epub ahead of print. PMID: 35380071.

Jahoda D, Landor I, Benedík J, Pokorný D, Judl T, Barták V, Jahodová I, Fulín P, Síbek M. PCR diagnostic system in the treatment of prosthetic joint infections. Folia Microbiol (Praha). 2015 Sep;60(5):385-91. doi: 10.1007/s12223-014-0370-y. Epub 2014 Dec 19. PMID: 25523034.

Melichercik P, Klapkova E, Landor I, Judl T, Sibek M, Jahoda D. The effect of Vancomycin degradation products in the topical treatment of osteomyelitis. Bratisl Lek Listy. 2014;115(12):796-9. doi: 10.4149/b

Melicherčík P, Jahoda D, Nyč O, Klapková E, Barták V, Landor I, Pokorný D, Judl T, Sosna A. Bone grafts as vancomycin carriers in local therapy of resistant infections. Folia Microbiol (Praha). 2012 Sep;57(5):459-62. doi: 10.1007/s12223-011-0093-2. Epub 2012 May 16. PMID: 22588620.